Ümumi

 1. Şəhidlər ölməz vətən bölünməz!

  Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 30 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  plandadır  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. salam!

  salam gardaşlar-əmilər. Allah sızı rahat ələsin, Allah ürəısua rahatlık ələsin. saxol saita görə!!! mən sızın saıtan sonra başdadım kıtabxanıa gətmək, mənim size təklifim var!
  men ıstırəm sizə кıtab bagışlaım əgər sız goursuzsa. maraglı olsa mene yazın mən sızınən yagşı erde cviaza çıxım.

  1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Qəhrəmanlıqla bağlı aforizmlər

  Qəhrəmanlıqla bağlı aforizmlərin olmasını istərdim

  3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 50 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  plandadır  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Qrammatik səhvlər

  Salam. Aforizmlərdə müxtəlif qrammatik səhvlər var. Əsasən, vergülün işlədilməsi ilə bağlıdır. Zəhmət olmasa, bu problemləri həll edərdiniz.

  6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. 9 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 44 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. 40 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Ümumi

Categories

Feedback and Knowledge Base