Ümumi

 1. 13 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  plandadır  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 37 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  plandadır  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Qrammatik səhvlər

  Salam. Aforizmlərdə müxtəlif qrammatik səhvlər var. Əsasən, vergülün işlədilməsi ilə bağlıdır. Zəhmət olmasa, bu problemləri həll edərdiniz.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 40 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. 26 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Ümumi

Categories

Feedback and Knowledge Base