Ümumi

 1. Top hikmətli fikirlər

  Məncə, top müəlliflər ilə yanaşı, hər həftə oxunan top 10(bu başqa rəqəm də ola bilər) hikmətli fikirlər(atalar sözləri və məsəllər) olsa yaxşı olardı. Bir də ulduzla işarələnən (bu səhv eləmirəmsə seçilmiş hikmətli fikir deməkdir) hikmətli fikirləri digərlərindən filterləmək imkanı olsa yaxşı olacağını düşünürəm.

  10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 12 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. 12 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Ümumi

Categories

Feedback and Knowledge Base